Thắc mắc về mẫu đơn DS 160

Lưu ý quan trọng: Tất cả các đương đơn muốn xin thị thực không di dân phải điền đơn DS-160 trực tuyến, ngoại trừ đương đơn xin thị thực theo diện hôn phu/ hôn thê.

1. Tôi có thể tìm mẫu đơn DS-160 ở đâu?

Đương đơn có thể truy cập mẫu đơn DS-160 tại trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự hoặc tại trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nơi đương đơn nộp đơn phỏng vấn xin thị thực.

2. Tôi không truy cập được mẫu đơn trực tuyến DS-160?

Đề nghị đương đơn sử dụng phần mềm Internet Explorer hoặc Firebox browsers để vào được mẫu đơn điện tử DS-160.

3. Tôi có thể trả lời những câu hỏi trong đơn bằng tiếng mẹ đẻ được không?

Không. Tất cả các câu trả lời phải bằng tiếng Anh, chỉ được sử dụng ký tự tiếng Anh, ngoại trừ tên họ khi được yêu cầu cung cấp theo ngôn ngữ địa phương. Các đơn xin thị thực nào không được điền bằng tiếng Anh sẽ bị từ chối, và có thể được yêu cầu điền lại mẫu đơn mới. Khi đương đơn phải trả lời tất cả những câu hỏi bằng tiếng Anh, phần dịch thuật cho những câu hỏi này có sẵn ở các dạng ngôn ngữ khác nhau được liệt kê tại cửa sổ chọn ngôn ngữ nằm ở góc trên bên phải của màn hình. Phần dịch thuật này nhằm hỗ trợ đương đơn trong quá trình điền đơn bằng tiếng Anh.

4. Có phải tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn DS-160 đều là bắt buộc?

Hầu hết các câu hỏi trong mẫu đơn DS-160 đều là bắt buộc và các ô trống phải được trả lời đầy đủ. Đương đơn có thể bỏ qua câu hỏi “tuỳ chọn” (optional). Một số câu hỏi cũng cho phép đương đơn chọn “Không áp dụng” (Does Not Apply), nếu câu hỏi đó không áp dụng cho đương đơn, ngoài ra những câu hỏi khác đều phải được trả lời đầy đủ. Hệ thống dữ liệu sẽ không cho phép đương đơn hoàn tất và nộp mẫu đơn trực tuyến nếu như các câu hỏi bắt buộc không được trả lời đầy đủ. Nếu các câu hỏi bắt buộc không hoàn tất, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu điền hoàn tất câu hỏi bắt buộc này trước khi tiếp tục phần còn lại của mẫu đơn. Nếu đương đơn không trả lời đầy đủ các câu hỏi  liên quan đến tình trạng cá nhân và mục đích chuyến đi của đương đơn, hệ thống máy tính sẽ không chấp nhận mẫu đơn này.

5. Chuyện gì xảy ra với mẫu đơn DS 160 của tôi nếu ban đầu tôi chọn nơi nộp đơn tại một Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nhất định, nhưng sau đó tôi lại có cuộc hẹn phỏng vấn ở Đại sứ hay Lãnh sự quán tại nơi khác?

Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi đương đơn thật sự nộp đơn xin thị thực có thể truy cập mẫu đơn từ mã vạch trên trang xác nhận DS-160 mà đương đơn mang tới cuộc phỏng vấn xin thị thực. Ví dụ: một thương nhân đi công tác có ý định nộp đơn xin thị thực ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố X, như vậy đương đơn này chọn thành phố X là địa điểm sẽ nộp đơn trên mẫu đơn DS-160. Tuy nhiên, vì lý do khẩn cấp đương đơn này phải du lịch sang thành phố Y để công tác. Do thành phố Y cũng có Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Đương đơn đặt cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực tại đây và dùng lại mã vạch từ mẫu đơn DS-160 trên để lên lịch cho cuộc hẹn tại thành phố Y. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Y vẫn có thể chấp nhận mẫu đơn DS-160 mặc dù Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố X đã được chọn trên mẫu đơn DS-160 từ ban đầu là nơi mà đương đơn này dự định sẽ được phỏng vấn.

6. Làm thế nào để lưu mẫu đơn? Tôi có thể dừng lại khi mẫu đơn chưa hoàn tất và quay trở lại tiếp tục điền đơn vào thời gian sau đó không?

Đương đơn có thể lưu lại mẫu đơn của mình hoặc quay trở lại truy cập mẫu đơn còn đang điền dở. Khi bắt đầu một mẫu đơn DS-160 mới, đương đơn sẽ được cấp mã số xác nhận đơn duy nhất sau khi lựa chọn và trả lời câu hỏi an ninh. Ngay khi có mã số xác nhận mẫu đơn, chọn và trả lời câu hỏi an ninh, đương đơn có thể thoát khỏi mẫu đơn DS-160 và sau đó có thể quay trở lại truy cập lại và tiếp tục việc điền đơn. Đương đơn phải có mã số xác nhận mẫu đơn để có thể truy cập lại màn hình điền đơn. Để lưu mẫu đơn DS-160 trên trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự,  nhấp nút “Kế tiếp” (Next) ở cuối mỗi trang đã điền. Đương đơn có 30 ngày để quay trở lại mẫu đơn mà đương đơn còn đang điền dở. Để truy cập mẫu đơn sau 30 ngày, đương đơn phải lưu mẫu đơn vào ổ đĩa mềm hoặc ổ cứng của máy tính theo như giải thích trong phần câu hỏi số 7 sau đây.

7. Làm thế nào để lưu mẫu đơn vào máy tính cá nhân hoặc vào đĩa?

Việc lưu thông tin từ đơn xin thị thực vào máy tính hoặc đĩa mềm sẽ cho phép đương đơn truy cập vào mẫu đơn này sau 30 ngày. Để lưu mẫu đơn vĩnh viễn vào máy tính hoặc đĩa mềm, vui lòng chọn nút “Lưu đơnvào tập tin” (Save as). Sau đó chọn nút “Lưu” (Save) tại cửa sổ tải tập tin. Xác định vị trí lưu mẫu đơn trên máy tính, tìm đến vị trí đó và nhấp chuột vào nút “Lưu” (Save) trên cửa sổ “Lưu như” (Save as). Hệ thống sẽ tải mẫu đơn đến địa chỉ cụ thể đã được chọn.

Khi việc tải đơn đã hoàn tất, đương đơn có thể đóng lại bằng cách nhấp vào nút “Đóng” (Close) để quay về việc điền đơn trực tuyến trên trang web. Lưu ý: Tất cả thông tin từ mẫu đơn lưu trên ổ cứng của máy tính dung chung hoặc thẻ nhớ đều có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai sử dụng máy tính hay thiết bị này sau đương đơn.

8. Tôi xin thị thực vào Hoa Kỳ thường xuyên. Liệu tôi có thể sử dụng lại mẫu đơn DS-160?

Được, đương đơn có thể sử dụng thông tin từ mẫu đơn DS-160 đã nộp trước đây để nhập vào những ô cần được trả lời trên mẫu đơn mới. Có hai cách để thực hiện việc này. Đầu tiên nếu đương đơn có ý định nộp đơn xin thị thực trong tương lai, đương đơn có thể lưu mẫu đơn DS-160 vào ổ cứng của máy tính hay đĩa mềm như hướng dẫn tại câu số 7 bên trên. Khi muốn nộp đơn xin thị thực mới, đương đơn có thể chọn chức năng “Lựa chọn B – Tải một mẫu đơn trước đây bằng cách dùng một tập tin” (Option B-Upload a Previously Saved Application) từ trang “Bắt đầu” (Getting Started). Một cách khác nữa dùng cho các đơn xin thị thực trước đây được thực hiện sau ngày 01 tháng 11 năm 2010, đương đơn có thể chọn chức năng “Lựa chọn C – Lấy mẫu đơn bằng cách dùng số xác nhận mẫu đơn” (Option C -Retrieve Application), nhập vào mã số xác nhận mẫu đơn trước đây và chọn chức năng “Tạo đơn mới” (Create a New Application). Thông tin cá nhân của đương đơn sẽ tự động nhập vào mẫu đơn mới. Vui lòng cẩn thận kiểm tra tất cả thông tin được điền trước đây vẫn còn đúng và chính xác.

9. Chuyện gì xảy ra nếu kết nối mạng bị gián đoạn, mẫu đơn điền “vượt quá thời gian cho phép” hay tôi gặp lỗi hệ thống? Các thông tin điền trên đơn của tôi có bị mất hay không?

Sau khi mỗi trang được hoàn tất, các thông tin đều được tự động lưu lại, do đó thông tin đã điền sẽ không bị mất. Đương đơn chỉ cần nhập mã số xác nhận mẫu đơn và trả lời câu hỏi an ninh theo gợi ý để tìm lại mẫu đơn. Ngay khi mẫu đơn được truy cập, mẫu đơn sẽ xuất hiện ngay trang cuối củng mà trước đây đương đơn đã dừng lại. Đương đơn cũng có thể chỉnh sửa lại những trang trước đó, nếu muốn.

10. Tại sao những thay đổi tôi thực hiện từ các đường truy cập cho “Chỉnh sửa thông tin…” (edit…) của trang “Xem lại “ (Review) không thể lưu lại được?

Để lưu lại những thay đổi của thông tin được thực hiện từ trang “Xem lại” (Review), đương đơn phải sử dụng các nút ở cuối mỗi trang để định vị thông tin cần tìm, thay vì dùng các nút “quay về” (back)/ “tiếp theo” (forward) của chế độ “Trình duyệt” (Browse) nằm dọc bên trên màn hình.

11. Tôi biết rằng tôi có thể tải hình thẻ của mình lên mẫu đơn. Vậy tôi phải dùng hình kỹ thuật số tiêu chuẩn như thế nào để có thể tải hình thành công?

Vui lòng tham khảo trang Những hướng dẫn về hình chụp – áp dụng cho các mẫu đơn xin thị thực trực tuyến để có thông tin chi tiết về cách sử dụng máy chụp hình kỹ thuật số và những yêu cầu đối với hình ảnh được quét.

12. Tôi thấy trên trang xác nhận có một chữ “X” ngay tại ô dán hình thẻ. Điều đó có nghĩa gì?

Điều đó có nghĩa là việc tải hình thẻ lên đơn không thành công. Do đó, đương đơn cần phải nộp thêm một hình thẻ đúng tiêu chuẩn kèm với trang xác nhận đã điền hoàn tất mẫu đơn DS-160 trực tuyến. Vui lòng liên hệ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi đương đơn nộp đơn xin visa để có thêm hướng dẫn cụ thể. Kích cỡ hình thẻ có thể tìm thấy ở trang Những hướng dẫn về hình chụp. Nếu trên giấy xác nhận đương đơn in ra có kèm cả hình ảnh, điều đó có nghĩa là đương đơn đã tải hình lên đơn thành công và không yêu cầu nộp thêm hình rời.

13. Tôi có phải mang theo toàn bộ mẫu đơn đã điền hay chỉ mang theo giấy xác nhận đến buổi phỏng vấn?

Đương đơn không cần mang theo toàn bộ mẫu đơn đã điền. Tại buổi phỏng vấn, yêu cầu mang theo trang xác nhận có số xác nhận đơn và mã vạch để chúng tôi có thể truy xuất thông tin mẫu đơn đã điền. Đương đơn phải mang theo trang xác nhận này trong suốt quy trình xét duyệt thị thực. Nếu không có trang xác nhận này, chúng tôi không thể truy xuất thông tin và xét duyệt đơn xin thị thực của đương đơn.

14. Tôi đã điền mẫu đơn DS-160 trên mạng nhưng tôi mất trang xác nhận. Liệu tôi có thể in trang xác nhận mới?

Đương đơn có thể in lại trang xác nhận của mẫu đơn đã hoàn tất. Để làm được điều này, vui lòng vào trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự, chọn Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán đương đơn dự định đến phỏng vấn. Chọn chức năng “Lựa chọn C- Lấy mẫu đơn bằng cách dùng số xác nhận mẫu đơn” (Option C-Retrieve Application) tại trang “Bắt đầu” (Getting Started) và nhập mã số xác nhận mẫu đơn. Từ đó đương đơn có thể xem và in trang xác nhận.

15. Tôi đi du lịch theo nhóm hoặc đi cùng gia đình. Tôi có thể tạo mẫu đơn cho cả gia đình hoặc cả nhóm không?

Được, trên trang “Cảm Ơn” (Thank you), đương đơn sẽ thấy nút tùy chọn để tạo thêm mẫu đơn tương tự cho gia đình hay cho một nhóm. Khi đương đơn chọn nút này, một số thông tin trong đơn của đương đơn, chẳng hạn như nơi đến, sẽ tự động nhập vào và hiển thị trên mẫu đơn mới. Lưu ý rằng nếu đương đơn sử dụng nút tùy chọn này, đương đơn cần phải tạo một mẫu đơn riêng cho từng thành viên trong gia đình hoặc cho từng cá nhân đi cùng với đương đơn.

16. Nếu tôi sử dụng lựa chọn trên trang “Cám ơn” (Thank you) để tạo mẫu đơn cho một hộ gia đình hoặc một nhóm, liệu tôi có thể chỉnh sửa dữ liệu đã được hệ thống nhập vào tự động?

Được, nếu một trong những người đi cùng có họ tên hoặc quốc tịch khác, đương đơn có thể thay đổi những dữ liệu đó trước khi nộp mẫu đơn trực tuyến.

17. Tôi nộp đơn xin thị thực E, dành cho các nhà đầu tư theo Hiệp Ước Thương Mại. Tôi có cần phải điền mẫu đơn DS-160 cùng với DS-156E hay không?

Tùy từng trường hợp. Nếu đương đơn xin thị thực loại E-2, chỉ cần hoàn tất mẫu đơn DS-160. Thương nhân theo Hiệp Ước Thương Mại xin thị thực loại E-1, hoặc nhân viên cấp Điều hành/ nhân viên cấp Quản lý/ nhân viên Chủ chốt của công ty (xin loại thị thực E-1 hoặc E-2) đương đơn cần phải điền hoàn tất mẫu DS-160 đồng thời, đương đơn hoặc người sử dụng lao động còn phải điền hoàn tất mẫu đơn DS-156E .

59 thoughts on “Thắc mắc về mẫu đơn DS 160

 1. kyrie 8 says:

  My spouse and i ended up being fulfilled that Jordan managed to finish up his web research through your ideas he acquired through the weblog. It’s not at all simplistic to simply happen to be freely giving thoughts that some people have been making money from. And we do understand we’ve got the blog owner to be grateful to for that. Those illustrations you made, the straightforward blog navigation, the relationships your site aid to engender – it’s got all spectacular, and it is assisting our son and us believe that this situation is enjoyable, and that’s pretty pressing. Thanks for all the pieces!

 2. golden goose women says:

  Thank you a lot for giving everyone such a special possiblity to read articles and blog posts from this website. It really is so beneficial and also packed with a good time for me and my office friends to search your blog not less than 3 times in a week to find out the newest guidance you have. And lastly, we are actually contented with your splendid secrets you serve. Selected 4 points on this page are ultimately the finest I have had.

 3. supreme hoodie says:

  I truly wanted to develop a simple comment to thank you for those pleasant instructions you are giving on this site. My rather long internet investigation has at the end been honored with excellent facts to share with my friends. I ‘d say that we website visitors actually are truly blessed to exist in a good network with so many marvellous individuals with beneficial basics. I feel rather grateful to have come across your webpage and look forward to many more amazing minutes reading here. Thanks again for all the details.

 4. cheap jordans says:

  A lot of thanks for every one of your efforts on this blog. My mum really loves doing internet research and it’s really easy to see why. All of us learn all about the compelling tactic you provide important items on this website and as well invigorate response from others on the area so our own princess is actually learning a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re carrying out a glorious job.

 5. pg 1 says:

  A lot of thanks for your own labor on this website. My daughter take interest in working on investigation and it is easy to understand why. Many of us know all regarding the lively manner you provide reliable guides through the web site and as well invigorate participation from other people on the area of interest while our own child is actually discovering a lot. Have fun with the rest of the new year. Your performing a stunning job.

 6. golden goose outlet says:

  The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my option to read, however I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix in case you werent too busy searching for attention.

 7. OFF-White says:

  I have to show appreciation to this writer just for bailing me out of this particular situation. After surfing around throughout the world-wide-web and meeting concepts that were not powerful, I was thinking my life was done. Being alive minus the answers to the issues you have fixed by way of your good short article is a crucial case, as well as the kind which may have adversely damaged my entire career if I had not discovered the blog. Your own personal natural talent and kindness in maneuvering every item was precious. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a solution like this. I can at this moment relish my future. Thank you so much for this reliable and effective help. I will not be reluctant to propose your site to anybody who needs to have direction on this area.

 8. supreme new york says:

  My wife and i ended up being quite fortunate that Emmanuel could do his studies with the precious recommendations he grabbed while using the weblog. It is now and again perplexing just to possibly be offering techniques that many people might have been making money from. And we take into account we have the writer to appreciate because of that. The specific illustrations you made, the easy site menu, the friendships you will help promote – it is all unbelievable, and it’s really helping our son and us reckon that this concept is brilliant, which is certainly quite serious. Thanks for the whole lot!

 9. off white clothing says:

  I precisely desired to say thanks once more. I am not sure what I might have achieved without the ideas shown by you directly on such field. It was before the depressing concern for me, but taking a look at a new expert strategy you processed that made me to cry with delight. Now i’m thankful for your work and thus expect you find out what a great job you are always doing teaching people today through your website. I am sure you’ve never met all of us.

 10. kyrie 7 says:

  I just wanted to write a small word to thank you for all the splendid items you are posting on this website. My time-consuming internet research has finally been rewarded with beneficial tips to talk about with my close friends. I would mention that most of us readers actually are undoubtedly blessed to exist in a decent place with many wonderful people with very helpful basics. I feel very grateful to have discovered your web site and look forward to plenty of more awesome times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 11. off white t shirt says:

  Thanks a lot for providing individuals with such a remarkable opportunity to check tips from this blog. It is always so great and full of fun for me and my office co-workers to search your web site on the least three times every week to see the latest guidance you will have. And indeed, we are certainly impressed concerning the wonderful advice served by you. Selected 4 tips in this posting are unquestionably the most beneficial we have all had.

 12. kyrie 5 spongebob says:

  I am just commenting to let you be aware of what a excellent experience my wife’s child obtained studying your webblog. She noticed a lot of pieces, which include how it is like to possess a marvelous coaching heart to have men and women with ease understand some grueling issues. You undoubtedly did more than visitors’ expectations. Many thanks for distributing these valuable, trustworthy, revealing as well as easy thoughts on this topic to Janet.

 13. kobe shoes says:

  I have to express my thanks to you for rescuing me from this type of predicament. Right after looking out throughout the search engines and getting strategies which are not beneficial, I believed my life was done. Existing without the answers to the issues you’ve resolved all through your entire article is a critical case, and the ones that would have adversely affected my career if I had not come across your blog. Your primary understanding and kindness in touching a lot of things was priceless. I am not sure what I would have done if I had not come across such a point like this. It’s possible to now look forward to my future. Thanks for your time so much for your high quality and effective help. I won’t think twice to recommend your web page to any individual who ought to have recommendations on this subject.

 14. bape says:

  My spouse and i were now relieved that Edward managed to conclude his studies via the precious recommendations he received from your very own web site. It’s not at all simplistic to simply continually be giving for free facts which usually the others may have been making money from. We grasp we’ve got you to give thanks to for that. The type of illustrations you made, the simple website menu, the relationships your site assist to foster – it’s got all fantastic, and it’s helping our son in addition to the family consider that that situation is pleasurable, and that is exceedingly essential. Thank you for everything!

 15. yeezy 700 says:

  I together with my buddies have already been analyzing the great thoughts located on your web site while all of the sudden got an awful suspicion I never thanked the site owner for those techniques. These men are actually absolutely thrilled to learn all of them and already have really been loving those things. Many thanks for actually being indeed accommodating and for getting this sort of fabulous topics millions of individuals are really desirous to be aware of. My very own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 16. kyrie irving shoes says:

  Thanks for all of the effort on this website. Betty takes pleasure in going through internet research and it’s simple to grasp why. A lot of people notice all about the lively means you deliver invaluable suggestions via this web blog and recommend response from other ones on the concept while our favorite girl is in fact understanding a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. Your conducting a tremendous job.

 17. air jordan shoes says:

  I actually wanted to write down a quick comment in order to say thanks to you for some of the awesome guides you are posting on this site. My rather long internet lookup has now been honored with really good concept to go over with my family members. I ‘d mention that many of us visitors actually are unequivocally lucky to dwell in a good network with many wonderful individuals with valuable secrets. I feel somewhat fortunate to have come across your weblog and look forward to many more exciting moments reading here. Thanks once again for all the details.

 18. yeezy says:

  I needed to draft you a little note so as to give many thanks the moment again considering the splendid methods you’ve documented on this page. This is so remarkably open-handed with you to convey without restraint just what most people would have supplied for an ebook to make some bucks for themselves, particularly since you might have done it if you ever considered necessary. Those inspiring ideas in addition acted like a good way to fully grasp some people have a similar eagerness like my very own to learn a great deal more on the subject of this matter. I think there are several more fun opportunities up front for folks who find out your blog.

 19. off white says:

  My wife and i were quite glad when John could conclude his homework out of the ideas he obtained from your own web page. It is now and again perplexing to just happen to be giving freely hints which usually most people might have been making money from. And we all do know we now have the blog owner to appreciate for that. The explanations you have made, the straightforward website navigation, the friendships your site make it possible to promote – it’s got most impressive, and it’s really letting our son in addition to the family consider that that topic is amusing, and that’s especially essential. Many thanks for the whole thing!

 20. golden goose high tops says:

  I not to mention my buddies were found to be analyzing the excellent things on your website and instantly came up with a horrible feeling I never thanked you for those strategies. These young men became for that reason thrilled to read them and have in effect certainly been taking advantage of those things. Appreciation for genuinely quite thoughtful and then for deciding on certain incredibly good information most people are really eager to know about. Our honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 21. goyard store says:

  I simply desired to say thanks once again. I am not sure the things I would’ve worked on without these points discussed by you about that situation. Completely was the horrifying situation for me personally, but taking a look at the skilled technique you managed the issue took me to weep with delight. Extremely grateful for this help and thus have high hopes you know what an amazing job that you’re undertaking teaching the others through your blog. I’m certain you have never come across any of us.

 22. bapesta says:

  I not to mention my buddies were checking the excellent techniques found on the website and so all of the sudden developed an awful feeling I never thanked the website owner for those tips. All of the men were passionate to study all of them and have now clearly been tapping into them. We appreciate you actually being very kind and then for making a decision on this sort of important useful guides most people are really needing to discover. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 23. bape hoodie outlet says:

  I needed to create you that tiny word in order to thank you very much once again relating to the precious concepts you’ve shown here. It’s quite unbelievably open-handed with people like you to grant unreservedly what a few individuals might have offered for sale for an e book in making some bucks on their own, even more so given that you could possibly have done it if you ever desired. These ideas likewise acted to be a easy way to recognize that most people have similar interest much like my personal own to grasp whole lot more around this matter. I believe there are thousands of more enjoyable instances ahead for those who scan your site.

 24. bape says:

  My spouse and i have been absolutely joyous that Ervin could carry out his studies through your precious recommendations he came across out of your blog. It is now and again perplexing just to be giving freely secrets and techniques that many most people might have been selling. And we all grasp we’ve got the writer to appreciate because of that. The main explanations you made, the easy website menu, the relationships your site assist to engender – it’s got everything wonderful, and it’s leading our son in addition to the family consider that the subject matter is thrilling, and that’s really pressing. Many thanks for the whole lot!

 25. goyard handbags & purses says:

  I definitely wanted to develop a quick note to be able to appreciate you for all the stunning steps you are writing here. My long internet investigation has now been paid with extremely good insight to share with my good friends. I ‘d say that most of us visitors actually are very much lucky to live in a decent network with very many awesome individuals with insightful basics. I feel quite privileged to have come across your entire site and look forward to many more fabulous minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

 26. cheap jordan shoes says:

  Thank you so much for giving everyone remarkably nice chance to read critical reviews from this website. It is usually so amazing and as well , stuffed with a lot of fun for me and my office friends to visit your site particularly three times in 7 days to read the newest secrets you will have. And definitely, I am also actually satisfied with the fabulous suggestions you give. Some 1 tips in this post are unequivocally the most suitable we have all ever had.

 27. palm angels outlet says:

  I simply needed to thank you so much yet again. I’m not certain the things I might have accomplished in the absence of the actual tactics provided by you over such a field. It seemed to be a real frightening scenario for me, however , being able to view the expert fashion you resolved that forced me to jump with happiness. I’m happy for this advice and hope you find out what a powerful job you happen to be doing instructing the others through the use of your webblog. I’m certain you’ve never come across all of us.

 28. westbrook shoes says:

  Thank you a lot for giving everyone such a pleasant opportunity to read in detail from this blog. It really is so enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office acquaintances to search your web site at least three times a week to read through the fresh guides you have got. And lastly, I’m just usually fulfilled for the extraordinary techniques served by you. Certain 3 facts on this page are undeniably the most suitable I have ever had.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.