Thắc mắc về mẫu đơn DS 160

Lưu ý quan trọng: Tất cả các đương đơn muốn xin thị thực không di dân phải điền đơn DS-160 trực tuyến, ngoại trừ đương đơn xin thị thực theo diện hôn phu/ hôn thê.

1. Tôi có thể tìm mẫu đơn DS-160 ở đâu?

Đương đơn có thể truy cập mẫu đơn DS-160 tại trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự hoặc tại trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nơi đương đơn nộp đơn phỏng vấn xin thị thực.

2. Tôi không truy cập được mẫu đơn trực tuyến DS-160?

Đề nghị đương đơn sử dụng phần mềm Internet Explorer hoặc Firebox browsers để vào được mẫu đơn điện tử DS-160.

3. Tôi có thể trả lời những câu hỏi trong đơn bằng tiếng mẹ đẻ được không?

Không. Tất cả các câu trả lời phải bằng tiếng Anh, chỉ được sử dụng ký tự tiếng Anh, ngoại trừ tên họ khi được yêu cầu cung cấp theo ngôn ngữ địa phương. Các đơn xin thị thực nào không được điền bằng tiếng Anh sẽ bị từ chối, và có thể được yêu cầu điền lại mẫu đơn mới. Khi đương đơn phải trả lời tất cả những câu hỏi bằng tiếng Anh, phần dịch thuật cho những câu hỏi này có sẵn ở các dạng ngôn ngữ khác nhau được liệt kê tại cửa sổ chọn ngôn ngữ nằm ở góc trên bên phải của màn hình. Phần dịch thuật này nhằm hỗ trợ đương đơn trong quá trình điền đơn bằng tiếng Anh.

4. Có phải tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn DS-160 đều là bắt buộc?

Hầu hết các câu hỏi trong mẫu đơn DS-160 đều là bắt buộc và các ô trống phải được trả lời đầy đủ. Đương đơn có thể bỏ qua câu hỏi “tuỳ chọn” (optional). Một số câu hỏi cũng cho phép đương đơn chọn “Không áp dụng” (Does Not Apply), nếu câu hỏi đó không áp dụng cho đương đơn, ngoài ra những câu hỏi khác đều phải được trả lời đầy đủ. Hệ thống dữ liệu sẽ không cho phép đương đơn hoàn tất và nộp mẫu đơn trực tuyến nếu như các câu hỏi bắt buộc không được trả lời đầy đủ. Nếu các câu hỏi bắt buộc không hoàn tất, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu điền hoàn tất câu hỏi bắt buộc này trước khi tiếp tục phần còn lại của mẫu đơn. Nếu đương đơn không trả lời đầy đủ các câu hỏi  liên quan đến tình trạng cá nhân và mục đích chuyến đi của đương đơn, hệ thống máy tính sẽ không chấp nhận mẫu đơn này.

5. Chuyện gì xảy ra với mẫu đơn DS 160 của tôi nếu ban đầu tôi chọn nơi nộp đơn tại một Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nhất định, nhưng sau đó tôi lại có cuộc hẹn phỏng vấn ở Đại sứ hay Lãnh sự quán tại nơi khác?

Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi đương đơn thật sự nộp đơn xin thị thực có thể truy cập mẫu đơn từ mã vạch trên trang xác nhận DS-160 mà đương đơn mang tới cuộc phỏng vấn xin thị thực. Ví dụ: một thương nhân đi công tác có ý định nộp đơn xin thị thực ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố X, như vậy đương đơn này chọn thành phố X là địa điểm sẽ nộp đơn trên mẫu đơn DS-160. Tuy nhiên, vì lý do khẩn cấp đương đơn này phải du lịch sang thành phố Y để công tác. Do thành phố Y cũng có Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Đương đơn đặt cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực tại đây và dùng lại mã vạch từ mẫu đơn DS-160 trên để lên lịch cho cuộc hẹn tại thành phố Y. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Y vẫn có thể chấp nhận mẫu đơn DS-160 mặc dù Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố X đã được chọn trên mẫu đơn DS-160 từ ban đầu là nơi mà đương đơn này dự định sẽ được phỏng vấn.

6. Làm thế nào để lưu mẫu đơn? Tôi có thể dừng lại khi mẫu đơn chưa hoàn tất và quay trở lại tiếp tục điền đơn vào thời gian sau đó không?

Đương đơn có thể lưu lại mẫu đơn của mình hoặc quay trở lại truy cập mẫu đơn còn đang điền dở. Khi bắt đầu một mẫu đơn DS-160 mới, đương đơn sẽ được cấp mã số xác nhận đơn duy nhất sau khi lựa chọn và trả lời câu hỏi an ninh. Ngay khi có mã số xác nhận mẫu đơn, chọn và trả lời câu hỏi an ninh, đương đơn có thể thoát khỏi mẫu đơn DS-160 và sau đó có thể quay trở lại truy cập lại và tiếp tục việc điền đơn. Đương đơn phải có mã số xác nhận mẫu đơn để có thể truy cập lại màn hình điền đơn. Để lưu mẫu đơn DS-160 trên trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự,  nhấp nút “Kế tiếp” (Next) ở cuối mỗi trang đã điền. Đương đơn có 30 ngày để quay trở lại mẫu đơn mà đương đơn còn đang điền dở. Để truy cập mẫu đơn sau 30 ngày, đương đơn phải lưu mẫu đơn vào ổ đĩa mềm hoặc ổ cứng của máy tính theo như giải thích trong phần câu hỏi số 7 sau đây.

7. Làm thế nào để lưu mẫu đơn vào máy tính cá nhân hoặc vào đĩa?

Việc lưu thông tin từ đơn xin thị thực vào máy tính hoặc đĩa mềm sẽ cho phép đương đơn truy cập vào mẫu đơn này sau 30 ngày. Để lưu mẫu đơn vĩnh viễn vào máy tính hoặc đĩa mềm, vui lòng chọn nút “Lưu đơnvào tập tin” (Save as). Sau đó chọn nút “Lưu” (Save) tại cửa sổ tải tập tin. Xác định vị trí lưu mẫu đơn trên máy tính, tìm đến vị trí đó và nhấp chuột vào nút “Lưu” (Save) trên cửa sổ “Lưu như” (Save as). Hệ thống sẽ tải mẫu đơn đến địa chỉ cụ thể đã được chọn.

Khi việc tải đơn đã hoàn tất, đương đơn có thể đóng lại bằng cách nhấp vào nút “Đóng” (Close) để quay về việc điền đơn trực tuyến trên trang web. Lưu ý: Tất cả thông tin từ mẫu đơn lưu trên ổ cứng của máy tính dung chung hoặc thẻ nhớ đều có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai sử dụng máy tính hay thiết bị này sau đương đơn.

8. Tôi xin thị thực vào Hoa Kỳ thường xuyên. Liệu tôi có thể sử dụng lại mẫu đơn DS-160?

Được, đương đơn có thể sử dụng thông tin từ mẫu đơn DS-160 đã nộp trước đây để nhập vào những ô cần được trả lời trên mẫu đơn mới. Có hai cách để thực hiện việc này. Đầu tiên nếu đương đơn có ý định nộp đơn xin thị thực trong tương lai, đương đơn có thể lưu mẫu đơn DS-160 vào ổ cứng của máy tính hay đĩa mềm như hướng dẫn tại câu số 7 bên trên. Khi muốn nộp đơn xin thị thực mới, đương đơn có thể chọn chức năng “Lựa chọn B – Tải một mẫu đơn trước đây bằng cách dùng một tập tin” (Option B-Upload a Previously Saved Application) từ trang “Bắt đầu” (Getting Started). Một cách khác nữa dùng cho các đơn xin thị thực trước đây được thực hiện sau ngày 01 tháng 11 năm 2010, đương đơn có thể chọn chức năng “Lựa chọn C – Lấy mẫu đơn bằng cách dùng số xác nhận mẫu đơn” (Option C -Retrieve Application), nhập vào mã số xác nhận mẫu đơn trước đây và chọn chức năng “Tạo đơn mới” (Create a New Application). Thông tin cá nhân của đương đơn sẽ tự động nhập vào mẫu đơn mới. Vui lòng cẩn thận kiểm tra tất cả thông tin được điền trước đây vẫn còn đúng và chính xác.

9. Chuyện gì xảy ra nếu kết nối mạng bị gián đoạn, mẫu đơn điền “vượt quá thời gian cho phép” hay tôi gặp lỗi hệ thống? Các thông tin điền trên đơn của tôi có bị mất hay không?

Sau khi mỗi trang được hoàn tất, các thông tin đều được tự động lưu lại, do đó thông tin đã điền sẽ không bị mất. Đương đơn chỉ cần nhập mã số xác nhận mẫu đơn và trả lời câu hỏi an ninh theo gợi ý để tìm lại mẫu đơn. Ngay khi mẫu đơn được truy cập, mẫu đơn sẽ xuất hiện ngay trang cuối củng mà trước đây đương đơn đã dừng lại. Đương đơn cũng có thể chỉnh sửa lại những trang trước đó, nếu muốn.

10. Tại sao những thay đổi tôi thực hiện từ các đường truy cập cho “Chỉnh sửa thông tin…” (edit…) của trang “Xem lại “ (Review) không thể lưu lại được?

Để lưu lại những thay đổi của thông tin được thực hiện từ trang “Xem lại” (Review), đương đơn phải sử dụng các nút ở cuối mỗi trang để định vị thông tin cần tìm, thay vì dùng các nút “quay về” (back)/ “tiếp theo” (forward) của chế độ “Trình duyệt” (Browse) nằm dọc bên trên màn hình.

11. Tôi biết rằng tôi có thể tải hình thẻ của mình lên mẫu đơn. Vậy tôi phải dùng hình kỹ thuật số tiêu chuẩn như thế nào để có thể tải hình thành công?

Vui lòng tham khảo trang Những hướng dẫn về hình chụp – áp dụng cho các mẫu đơn xin thị thực trực tuyến để có thông tin chi tiết về cách sử dụng máy chụp hình kỹ thuật số và những yêu cầu đối với hình ảnh được quét.

12. Tôi thấy trên trang xác nhận có một chữ “X” ngay tại ô dán hình thẻ. Điều đó có nghĩa gì?

Điều đó có nghĩa là việc tải hình thẻ lên đơn không thành công. Do đó, đương đơn cần phải nộp thêm một hình thẻ đúng tiêu chuẩn kèm với trang xác nhận đã điền hoàn tất mẫu đơn DS-160 trực tuyến. Vui lòng liên hệ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi đương đơn nộp đơn xin visa để có thêm hướng dẫn cụ thể. Kích cỡ hình thẻ có thể tìm thấy ở trang Những hướng dẫn về hình chụp. Nếu trên giấy xác nhận đương đơn in ra có kèm cả hình ảnh, điều đó có nghĩa là đương đơn đã tải hình lên đơn thành công và không yêu cầu nộp thêm hình rời.

13. Tôi có phải mang theo toàn bộ mẫu đơn đã điền hay chỉ mang theo giấy xác nhận đến buổi phỏng vấn?

Đương đơn không cần mang theo toàn bộ mẫu đơn đã điền. Tại buổi phỏng vấn, yêu cầu mang theo trang xác nhận có số xác nhận đơn và mã vạch để chúng tôi có thể truy xuất thông tin mẫu đơn đã điền. Đương đơn phải mang theo trang xác nhận này trong suốt quy trình xét duyệt thị thực. Nếu không có trang xác nhận này, chúng tôi không thể truy xuất thông tin và xét duyệt đơn xin thị thực của đương đơn.

14. Tôi đã điền mẫu đơn DS-160 trên mạng nhưng tôi mất trang xác nhận. Liệu tôi có thể in trang xác nhận mới?

Đương đơn có thể in lại trang xác nhận của mẫu đơn đã hoàn tất. Để làm được điều này, vui lòng vào trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự, chọn Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán đương đơn dự định đến phỏng vấn. Chọn chức năng “Lựa chọn C- Lấy mẫu đơn bằng cách dùng số xác nhận mẫu đơn” (Option C-Retrieve Application) tại trang “Bắt đầu” (Getting Started) và nhập mã số xác nhận mẫu đơn. Từ đó đương đơn có thể xem và in trang xác nhận.

15. Tôi đi du lịch theo nhóm hoặc đi cùng gia đình. Tôi có thể tạo mẫu đơn cho cả gia đình hoặc cả nhóm không?

Được, trên trang “Cảm Ơn” (Thank you), đương đơn sẽ thấy nút tùy chọn để tạo thêm mẫu đơn tương tự cho gia đình hay cho một nhóm. Khi đương đơn chọn nút này, một số thông tin trong đơn của đương đơn, chẳng hạn như nơi đến, sẽ tự động nhập vào và hiển thị trên mẫu đơn mới. Lưu ý rằng nếu đương đơn sử dụng nút tùy chọn này, đương đơn cần phải tạo một mẫu đơn riêng cho từng thành viên trong gia đình hoặc cho từng cá nhân đi cùng với đương đơn.

16. Nếu tôi sử dụng lựa chọn trên trang “Cám ơn” (Thank you) để tạo mẫu đơn cho một hộ gia đình hoặc một nhóm, liệu tôi có thể chỉnh sửa dữ liệu đã được hệ thống nhập vào tự động?

Được, nếu một trong những người đi cùng có họ tên hoặc quốc tịch khác, đương đơn có thể thay đổi những dữ liệu đó trước khi nộp mẫu đơn trực tuyến.

17. Tôi nộp đơn xin thị thực E, dành cho các nhà đầu tư theo Hiệp Ước Thương Mại. Tôi có cần phải điền mẫu đơn DS-160 cùng với DS-156E hay không?

Tùy từng trường hợp. Nếu đương đơn xin thị thực loại E-2, chỉ cần hoàn tất mẫu đơn DS-160. Thương nhân theo Hiệp Ước Thương Mại xin thị thực loại E-1, hoặc nhân viên cấp Điều hành/ nhân viên cấp Quản lý/ nhân viên Chủ chốt của công ty (xin loại thị thực E-1 hoặc E-2) đương đơn cần phải điền hoàn tất mẫu DS-160 đồng thời, đương đơn hoặc người sử dụng lao động còn phải điền hoàn tất mẫu đơn DS-156E .

11.968 thoughts on “Thắc mắc về mẫu đơn DS 160