Những thông tin cần biết khi định cư và du học nước ngoài

Những thông tin cần biết về định cư và du học nước ngoài – Vui lòng xem chi tiết thông tin phía dưới:

 

Định cư gia đình và du học

 

Dinh cu va du hoc

 

Anh Úc Mỹ New Zealand Canada Khác
Vợ chồng x x x x x x
             
Hôn Phu/hôn thê x x x x x x
             
Đồng tính   x x      
             
Bảo Lãnh con   x x x x  
             
Bảo Lãnh ba/mẹ   x x x x  
             
Bảo Lãnh Anh Chị em   x x      
             
Du học nghề   x x x x  
             
Du học x x x x x x
             
Học ngoại ngữ x x x x x x
             
Du học cả gia đình     x x

 

Đoàn tụ cả gia đình và đi làm cả nhà đi theo:

 

Tuổi dưới 45 Tiếng Anh Kinh nghiệm Bằng Thẩm định
Đầu bếp Úc- làm việc 5.0 IELTS 3 năm Chứng chỉ nghề Có thể
Giao tiếp khá, có kiểm tra
Đầu bếp NZ, Canada- định cư/ hoặc làm việc 4.0 hoặc 5 càng tốt 5 năm Chứng chỉ hoặc bằng Có thể
Tự Doanh New Zealand (định cư) 4.0 IELTS 3 quản lí hoặc 10 năm tự doanh Đại học hoặc cao hơn

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Anh Thuận- Trưởng phòng Định cư và Du học

Điện thoại: 0907 979599

Địa chỉ: 02 Giải Phóng, Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

Email:  brady@toptenimmigration.com.vn

Website: www.toptenimmigration.com.vn