Nền văn hóa Maori

Người Maori là những người bản xứ của New Zealand. Họ là những người Polynesia và chiếm khoảng 8% dân số cả nước. Maoritanga là ngôn ngữ của họ, có liên quan với tiếng Tahiti và tiếng Hawaii. Người ta cho rằng người Maori nhập cư đến đây từ Polynesia bằng xuồng vào khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13.

 

Một thời gian sau dân số của người Maori bị sút giảm khi có những người Âu đến đây định cư. Chiến tranh và bệnh tật đã lấy mất đi nhiều người của họ cho đến khi dân số chỉ còn khoảng 100.000 người. Năm 1840 đại biểu của Anh Quốc và của người Maori đã ký Hiệp ước Waitangi, thiết lập quyền cai trị của người Anh và công nhận chủ quyền về đất đai của người Maori.

 

Ngày nay dân số của người Maori đã gia tăng lên 250.000 người và dân tộc này có mặt trên khắp các miền của New Zealand, nhưng phần lớn tập trung ở Đảo Bắc, nơi khí hậu ấm áp hơn. Người Maori đã thích nghi tốt trong bối cảnh xã hội của New Zealand của thế kỷ 21, nhưng họ vẫn có được nền văn hóa độc đáo của họ, và chính nền văn hóa phong phú này đã đóng góp rất nhiều cho xã hội New Zealand.