Lịch khởi hành Tour du lịch Mỹ

TOUR DU LỊCH MỸ

 1 Liên tuyến Đông Tây
New York – Philadelphia – Washington DC – Los Angeles – Las Vegas
10N 7/4 (hoa anh đào) BR, CI, AA, CX, UA, KE, OZ 72,900,000
27/4 69,900,000
 2 Khám phá Bờ Đông Hoa Kỳ
New York – Philadelphia – Washington DC
7N 7,27/4; 30/5 BR, CI, AA, CX, UA, KE, OZ 59,000,000
3 Một thoáng Bờ Tây Hoa Kỳ
Los Angeles – Hollywood – Universal – Las Vegas – Hoover Dam
7N 10, 30/4; 3/5 BR, CI, AA, CX, UA, KE, OZ 55,900,000

 

4.692 thoughts on “Lịch khởi hành Tour du lịch Mỹ