Hệ thống giáo dục nước Mỹ

Hệ thống giáo dục của Mỹ cung cấp các môn học phong phú và đang dạng nhất trên thế giới. Ở đây có thể chọn học bất cứ môn gì khi mình muốn học, từ khoa học hạt nhân đến phim ảnh, nghệ thuật khiêu vũ. Bất cứ môn học chuyên ngành nào cũng đều đạt chất lượng quốc tế. Đi Mỹ một chuyến thôi!

 

Thông thường hệ thống giáo dục của Mỹ trước đại học bao gồm 12 năm học phổ thông. Do đó một sinh viên quốc tế có thể hoàn thành 12 năm học phổ thông trước khi đến học ở Mỹ. Đây là một cơ hội rất tốt cho các sinh viên nước ngoài muốn đượcđào tạo ở Mỹ. Điều nổi bật nhất trong hệ thống giáo dục của Mỹ là đa số các tổng thống, thủ tướng và các nhà lãnh đạo, nghiên cứu cao cấp đều có bằng cấp của Mỹ và tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong hệ thống giáo dục của Mỹ. Hệ thống giáo dục của Mỹ là sự tổng hợp của các trường đại học nổi tiếng thế giới trong đó các chương trình học đều đạt đến đỉnh cao cùng với sự hiện đại nhất thế giới.

 

Du lịch Mỹ
Các trường Đại học nổi tiếng của Mỹ

 

Hệ thống giáo dục của Mỹ có một đặc trưng tiêu biểu là số lượng sinh viên nước ngoài rất lớn. Hầu như trong tất cả các lớp học, trường học, số lượng sinh viên quốc tế chiếm tới hơn một nửa cho đến phần đông. Môi trường sinh viên quốc tế cũng rất phong phú về văn hóa, ngoại ngữ và con người. Không ở đâu bạn sẽ thấy được số lượng trí thức nước ngoài lớn như ở Mỹ.

 

Các sinh viên quốc tế có thể tham gia học ở các trường đại học lấy bằng 2 năm (associate degree) hoặc lấy bằng 4 năm (bachelor’s degree). Mặc dù hầu hết các trường đại học cấp bằng 4 năm chấp nhận các học sinh đầu vào chưa chọn chuyên ngành nhưng đến năm thứ hai tất cả các sinh viên đều phải thông báo và chọn các chuyên ngành của mình. Các sinh viên đã kết thúc chứng chỉ 2 năm có thể tiếp tục học ở các trường cấp bằng 4 năm và lấy chứng chỉ tốt nghiệp đại học 4 năm.

 

Du lịch Mỹ

 

Sinh viên đạt chứng chỉ tốt nghiệp đại học 4 năm có thể tiếp tục học để lấy chứng chỉ thạc sỹ hoặc tiến sỹ. Chứng chỉ thạc sỹ là một loại bằng 2 năm phục vụ cho việc đào tạo chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể nào đó. Các sinh viên có thể được nhận vào các chương trình đào tạo thạc sỹ (MA/MS) nếu họ đã có bằng đại học trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bằng MBA (thạc sỹ quản trị kinh doanh) không cần sinh viên phải tốt nghiệp với bằng đại học về quản trị kinh doanh. Các sinh viên có thể tiếp tục nâng cao kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu về một ngành hẹp nào đó có thể tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ (PhD).

 

Một sinh viên đại học với bằng tốt nghiệp đại học 4 năm có thể chưa đạt đủ chuyên sâu nghề nghiệp, do vậy họ thường theo học các bằng cấp cao hơn như bằng thạc sỹ (master’s degree) hoặc tiến sỹ (PhD degree). Ví dụ, nếu một người muốn làm nhà kinh tế học ở mức độ cấp chính quyền địa phương, anh/ chị ta cần phải có bằng master, còn nếu muốn giảng dạy kinh tế ở một trường đại học thì cần có bằng PhD. Thêm vào đó, một số môn học chuyên sâu chỉ có ở bậc học cao học, ví dụ như luật, y học, nha học của các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ.

 

Không phải trường đại học ở Mỹ nào cũng cấp bằng master. Thậm chí cũng chỉ có một số ít trường cấp bằng PhD. Số lượng các môn học chuyên ngành ở mức cao học của các trường dạy cao học thường ít hơn số lượng các môn học chuyên ngành ở trường đại học. Ví dụ, trường Stanford University của Mỹ chỉ cấp bằng master về quản trị kinh doanh MBA mà không cấp bằng kinh doanh cho học sinh đại học.

 

Bằng thạc sỹ của Mỹ là bằng cao học chủ yếu yêu cầu học sinh cao học hoàn thành các khóa học trong 2 năm. Không giống như học sinh đại học, sinh viên cao học sẽ phải hoàn thành các môn học tập trung vào chuyên ngành chính của mình. Do đó sinh viên đại học thường phải quyết định nên chọn chuyên ngành gì trước khi đăng ký vào học các chương trình thạc sỹ.

 

Ở bậc tiến sỹ, chương trình học và nghiên cứu sẽ tập trung sâu hơn ở bậc thạc sỹ. Một số sinh viên thường có trước bằng thạc sỹ trước khi đăng ký vào chương trình tiến sỹ, nhưng điều đó không phải là bắt buộc. Việc hoàn thành một chương trình tiến sỹ thường kéo dài từ ba đến sáu năm. Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào:

 

1. Kiến thức nền của sinh viên từ trước đó (sinh viên đã có bằng thạc sỹ thường kết thúc chương trình tiên sỹ sớm hơn sinh viên chưa có bằng thạc sỹ nếu cùng một chuyên ngành cụ thể nào đó)

2. Ngành học

3. Khả năng, ý chí và sự chăm chỉ của ứng viên

4. Độ phức tạp của đề tài mà thí sinh chọn cho luận án tiến sỹ

 

Thông thường luận án tiến sỹ là một cuốn nghiên cứu rất dài, sâu rộng, tổng hợp và mới mẻ về một lĩnh vực cụ thể và hẹp. Chương trình thạc sỹ đôi khi cũng bắt buộc phải nộp luận án thạc sỹ nhưng mức độ đòi hỏi và độ phức tạp thấp hơn chương trình tiến sỹ rất nhiều.