Dịch Vụ Xin Cấp Lại Thị Thực Qua Bưu Điện Việt Nam

  • Dịch Vụ Xin Cấp Lại Thị Thực Qua Bưu Điện Việt Nam: Bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư 2014, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại thị thực nộp trực tiếp tại Lãnh Sự Quán. Tất cả các hồ sơ xin cấp lại thị thực phải nộp bằng đường bưu điện thông qua Bưu điện Việt Nam. Quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn tại địa chỉ: www.ustraveldocs.com/vn_vn.Xin lưu ý: Tất cả các đương đơn hội đủ điều kiện xin cấp lại thị thực bằng đường bưu điện BẮT BUỘC phải in ra hai bản Thư Xác nhận Gia hạn Thị thực bằng đường Bưu điện có mã vạch. Một bản sẽ được nộp cho Bưu điện Việt Nam, một bản PHẢI ĐƯỢC GỬI KÈM hồ sơ xin cấp lại thị thực cùng với hộ chiếu, đơn xin cấp thị thực và các giấy tờ bổ sung khác. Hồ sơ xin cấp lại thị thực bằng đường bưu điện của bạn sẽ không được giải quyết nếu như không có Thư Xác nhận Gia hạn Thị thực bằng đường Bưu điện này.