Cập nhật tin tức về lỗi kỹ thuật trong quá trình cấp visa mỹ

Sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp phát visa của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiện đã được khắc phục.  Hiện tại Lãnh sự quán đã có thể in được visa và chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để giải quyết những tồn đọng.  Tuy vậy, đương đơn cũng sẽ bị chậm trễ trong việc nhận thị thực.  Như thường lệ, chúng tôi khuyến cáo các đương đơn không nên hoàn tất thủ tục đi lại, bao gồm việc mua vé máy bay khi chưa có thị thực.  Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này.

Tất cả đương đơn có thể đặt lịch hẹn như thường lệ.  Đương đơn xin thị thực không định cư có thể tham khảo thông tin về các bước xin visa trên trang web www.ustraveldocs.com.  Các trường hợp cần đi Hoa Kỳ gấp có thể làm theo hướng dẫn xin đặt lịch hẹn khẩn tại địa chỉ:http://www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập địa chỉ:http://travel.state.gov/content/travel/english/news/technological-systems-issue.html.

Nguồn: LSQ ngày 26/6/2015

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện đang tiếp tục giải quyết các sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ thống xử lý thị thực. Vấn đề này không giới hạn riêng quốc gia hay loại thị thực nào. Hiện tại, chúng tôi không thể in hầu hết thị thực không định cư và thị thực định cư đối với các hồ sơ được chấp thuận sau ngày 8 tháng 6 năm 2015. Ngay khi hệ thống hồi phục hoàn toàn, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết các hồ sơ xin thị thực còn tồn đọng. Chúng tôi xin cáo lỗi đến đương đơn và chúng tôi hiểu rõ rằng sự cố này có thể gây nhiều khó khăn cho các đương đơn đang chờ nhận thị thực.

Chúng tôi cũng không thể xử lý các hồ sơ xin thị thực nộp từ ngày 9 tháng 6 năm 2015 trở về sau.  Các đương đơn có lịch hẹn phỏng vấn vào ngày 23 và 24 tháng 6 nên đặt lịch hẹn khác nếu đã nộp DS-160 sau ngày 9 tháng 6 năm 2015.  Đương đơn có thể đặt hẹn lại theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-visaapply.asp.  Nếu đã nộp DS-160 trước ngày 9 tháng 6 năm 2015, đương đơn có thể đến phỏng vấn theo lịch đã hẹn. Các trường hợp cần đi Hoa Kỳ gấp có thể làm theo hướng dẫn xin đặt lịch hẹn khẩn tại địa chỉ: http://www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp.

 

Riêng đối với đương đơn có hẹn phỏng vấn tại Hà Nội: Chúng tôi không thể xử lý hồ sơ của các đương đơn nộp DS-160 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đặt hẹn phỏng vấn tại Hà Nội. Vui lòng làm theo hướng dẫn phía trên để đặt hẹn lại.

Chúng tôi luôn khuyến cáo đương đơn không nên sắp xếp bất kỳ kế hoạch chắn chắn nào, kể cả việc mua vé máy bay, cho đến khi nhận được thị thực trong tay. Đối với trường hợp đương đơn là sinh viên, khách du lịch hay khách đi công tác và cần lấy lại hộ chiếu gấp trong thời gian này để phục vụ việc đi lại đến một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ; các đương đơn tại Thành phố Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tại địa chỉ: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/nivinquiries.html; các đương đơn tại Hà Nội vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài 19006444, hoặc truy cập địa chỉ: www.ustraveldocs.com/vn. Xin lưu ý trong trường hợp này, hồ sơ xin thị thực của đương đơn sẽ tạm ngưng cho đến khi đương đơn nộp lại hộ chiếu cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập địa chỉ: http://travel.state.gov/content/travel/english/news/technological-systems-issue.html.

Nguồn: LSQ